Bergsala Holding

Bergsala Holding AB er moderselskapet for hele Bergsala-konsernet.

Selskapet deler kontor med Bergsala AB, Havsskatten AB og Bergsala Handic AB. Kontoret har en strategisk beliggenhet nær E6 og konsernets hovedlager.

Bergsala Holding representerer også konsernet i øvrige virksomheter, såkalte joint-ventures.